Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Cynnal enw
          da

Gwarchod
  safonau

Mynd I'r afael
 â phryderon