Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Cwcis

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis; fe’u gosodir ar eich cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw. Fe’u defnyddir yn helaeth er mwyn helpu gwefannau i weithio, neu i weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio gwefannau’r Cynulliad, gallwn wneud gwelliannau i lwybrau defnyddwyr drwy’r tudalennau a chynnwys y gwefannau hyn i wneud y safle’n well ac yn haws cael mynediad ato. Ceir rhestr lawn o’r cwcis a ddefnyddir ar draws ein gwefannau isod.

Rheoli cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth i ddefnyddwyr dros y rhan fwyaf o’r cwcis drwy newid y gosodiadau. I ddysgu rhagor am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org.

Google Analytics

Defnyddir y cwcis hyn i’n helpu i ddeall sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefannau. Defnyddir y data a gesglir i greu adroddiadau rheolaidd ar y defnydd a wneir o’r gwefannau ac mae hyn yn ein helpu i wella ein holl wefannau ar gyfer y defnyddwyr. Mae’r data yn dangos faint sy’n defnyddio ein gwefannau a sut y gwnaethant eu cyrraedd. O’r hyn a ddarperir gan wasanaeth Google, ni allwn storio na chyrchu dim gwybodaeth bersonol y gellir ei defnyddio i adnabod rhywun; h.y. cesglir y wybodaeth berthnasol ar ffurf ddienw.

Os ydych am i Google Analytics eich olrhain ar bob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Am ragor o wybodaeth am y cwcis dadansoddol, ewch i dudalennau gwybodaeth Google.

CwciDod i benDiben
_utma24 misFe'i defnyddir i adnabod defnyddwyr a sesiynau.
Caiff y cwci ei ddiweddaru bob tro yr anfonir data at Google Analytics.
_utmb30 munudFe'i defnyddir i ddynodi sesiynau/ymweliadau newydd.
Caiff y cwci ei ddiweddaru bob tro yr anfonir data at Google Analytics.
_utmcDiwedd sesiwn y porwrDefnyddir y cwci hwn ar y cyd â chwci __utmb i bennu ai sesiwn/ymweliad newydd ydoedd.
_utmt10 munudFe'i defnyddir fel throtl ar ffrwd y ceisiadau.
_utmz6 misFe'i defnyddir i storio data newidynnau personol ar lefel ymwelwyr.
Caiff y cwci ei ddiweddaru bob tro yr anfonir data at Google Analytics.
_ga24 misFe'i defnyddir i storio data newidynnau personol ar lefel ymwelwyr.
_gid24 awrFe'i defnyddir i storio data newidynnau personol ar lefel ymwelwyr.
_gat1 munudFe'i defnyddir fel throtl ar ffrwd y ceisiadau.

Lincs i wefannau eraill

Rydym yn cynnwys lincs i wefannau eraill yn rheolaidd.

Dylech gyfeirio at bolisi cwcis/preifatrwydd y safleoedd hyn i gael rhagor o wybodaeth amdanynt, neu cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau