Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon

Adroddiadau’r Comisiynydd

Ystadegau Ynghylch Cwynion

Ystadegau Cwynion 1 Ionawr 31 Mawrth 2024
Ystadegau Cwynion 1 Hydref 31 Rhagfyr 2023
Ystadegau Cwynion 1 Gorffennaf a 30 Medi 2023

Ystadegau O Ran Cwynion 1 Ionawr – 31 Mawrth 2023
Ystadegau Ynghylch Cwynion Rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2022
Ystadegau Cwynion 1 Gorffennaf a 30 Medi 2022
Ystadegau Cwynion 1 Ebrill a 30 Mehefin 2022

Ystadegau O Ran Cwynion 1 Ionawr – 31 Mawrth 2022
Ystadegau Cwynion 1 Hydref 31 Rhagfyr 2021
Ystadegau Cwynion 1 Gorffennaf a 30 Medi 2021
Ystadegau Cwynion 1 Ebrill a 30 Mehefin 2021

Ystadegau Cwynion 1 Ionawr a 31 Mawrth 2021
Ystadegau Ynghylch Cwynion Rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2020
Ystadegau Ynghylch Cwynion Rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 2020
Ystadegau Ynghylch Cwynion Rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2020

Adroddiadau Blynyddol

Comisiynydd Safonau’r Adroddiad Blynyddol 2022-23

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Safonau’r Senedd 1 Ebrill 2021 – 31 Mawrth 2022

Comisiynydd Safonau’r Adroddiad Blynyddol 20-21

Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Safonau 2019-20

Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Safonau 2018-19

Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Safonau 2017-18

Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Safonau 2016-17

Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Safonau 2015-16

Comisiynydd Safonau Adroddiad Blynyddol 2014-15

Comisiynydd Safonau Adroddiad Blynyddol 2013-14

Comisiynydd Safonau: Adroddiad Blynyddol 2012-13

Comisiynydd Safonau: Adroddiad Blynyddol 1 Ebrill 2011 – 31 Mawrth 2012

Y Comisiynydd Safonau: Adroddiad Blynyddol 01 Ebrill 2010 – 31 Mawrth 2011

Digwyddiadau

Yr Arglwydd Prif Ustus, Yr Arglwydd Thomas o Cwmgiedd, a draddododd y ddarlith, yn rhoi cipolwg a safbwynt perthnasol iawn i’r maes sylfaenol o safonau ar gyfer y rhai mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Trawsgrifiad llawn ar gael.

Ar 16 Gorffennaf, croesawodd y cyn Comisiynydd Safonau Gerard Elias QC, yr Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, yr Arglwydd Judge, i’r Pierhead ar gyfer darlith o’r enw Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus. Cafodd y digwyddiad ei ffilmio ac mae ar gael yma. Hefyd, fe gyhoeddwyd adroddiad blynyddol y Comisiynydd Safonau’r wythnos hon, sydd ar gael ar y wefan yma.

Cyhoeddiadau

Adroddiad 04-13 i’r Cynulliad ar Sancsiynau – Mai 2013

Adroddiad 03-13 i’r Cynulliad ar Lobïo a Grwpiau Trawsbleidiol – Ebrill 2013

Cwynion yr ymchwiliwyd iddynt gan y Comisiynydd Safonau:

Deuddegfed adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Unfed adroddiad ar ddeg i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Degfed adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Nawfed adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Wythfed adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Seithfed adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Chweched adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Pumed adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Pedwerydd adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Trydydd adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Adroddiad 03-21 i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 – Mawrth 2021 – Neil McEvoy AS

Adroddiadau 01-21 i 04-21 o’r Bumed Senedd – Chwefror 22 – Neil McEvoy

Adroddiad 02 -21 i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 – Chwefror 22 – Neil McEvoy

Adroddiad 04-21 i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 – Chwefror 22 – Neil McEvoy

Apeliadau gan Mr McEvoy – Mai 21

Ail adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 – Chwefror 22 – Neil McEvoy

Adroddiad 01-21 i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 – Chwefror 22 – Neil McEvoy

Adroddiad cyntaf i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 – Dienw

Adroddiad 06-21 i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 Mawrth 2021

Adroddiad 05-21 i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 Mawrth 2021 – Helen Mary Jones AS

Adroddiad 03-20 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Rhagfyr 2020 – Neil McEvoy AS

Adroddiad 02-20 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Rhagfyr 2020 – Dai Lloyd AS

Adroddiad 03-19 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Medi 2019 – Hefin David AC

Adroddiad 02-19 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Medi 2019 – Leanne Wood AC

Adroddiad 01-19 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Ebrill 2019 – Gareth Bennett AC

Adroddiad 03-18 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Tachwedd 2018 – Gareth Bennett AC

Adroddiad 02-18 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Gorffennaf 2018 – Rhianon Passmore AC

Adroddiad 01-18 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Ebrill 2018 – Michelle Brown AC

Adroddiad 01-17 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Awst 2017 – Neil McEvoy AC

Adroddiad 02-16 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Ionawr 2016 – Ann Jones AC

Adroddiad 01-16 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Ionawr 2016 – Mark Drakeford AC a Jenny Rathbone AC

Adroddiad 01-13 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Mawrth 2013 – Bethan Jenkins AC

Adroddiad 02-13 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Mawrth 2013 – Bethan Jenkins AC

Adroddiad 01-12 i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Mai 2012 – Keith Davies AC

 

Dogfennau Cyfarwyddyd

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Cynulliad

Cod ar Wahanol Rolau a Chyfrifoldebau Aelodau Etholaeth ac Aelodau Rhanbarthol

Gwefannau Defnyddiol