Cynnal enw da, gwarchod safonau, mynd i’r afael â phryderon